Employee List

S.No. Name Designation Address Mobile Photo
1 Nidhi Bhushan Pandey sanskrit Aurangabad,Bihar 9097786448
2 Sumant Kumar Science Aurangabad,Bihar 7903274033
3 Suresh Prasad Mehta Science Aurangabad,Bihar 9955878555
4 Surendra Pd. Chaudhry Science Aurangabad,Bihar 9507256432
5 Chandra Bhushan Tiwari Hindi Aurangabad,Bihar 7645932744
6 Sanjay Kumar Navanit S sc Aurangabad,Bihar 8340195917
7 Sanjay Kumar Singh S sc Aurangabad,Bihar 8340730230
8 Brajesh Mishra Science Aurangabad,Bihar 9934008453
9 Ananta Sinha Hindi Aurangabad,Bihar 7091994791
10 Manoj Kumar Chaubey S sc Aurangabad,Bihar 9708644656
11 Jitendra kumar Singh Hindi Aurangabad,Bihar 9304743701
12 Irawati Singh S sc Aurangabad,Bihar 8863024062
13 Bipin Kumar S sc Aurangabad,Bihar 8809864533
14 Ram Kinkar Chaudhary English Aurangabad,Bihar 9122727439
15 Bikash Kumar Singh English Aurangabad,Bihar 7004519339
16 Himachal Singh Maths Aurangabad,Bihar 7992204548
17 Reena Kumari Physical Aurangabad,Bihar 8002836888
18 Kanchan Kumar Singh Computer Aurangabad,Bihar 9504860992
19 Alok Kumar Singh Computer Aurangabad,Bihar 9771652606
20 Binod Kumar Singh Computer Aurangabad,Bihar 7209514847
21 Ravi Ranjan S sc Aurangabad,Bihar 8544283258
22 Madanjeet Sinha English Aurangabad,Bihar 8809969551
23 Rakesh kumar Pandey Physical Aurangabad,Bihar 9431684745
24 Raju Ranjan Pathak Maths Aurangabad,Bihar 9031842013
25 Navneet Kumar Aurangabad,Bihar 9122390536
26 Rajesh Kumar Mishra sanskrit Aurangabad,Bihar 9308595221
27 Om Prakash Singh Science Aurangabad,Bihar 9934200054
28 Manvendra vastva S sc Aurangabad,Bihar 9450342532
29 Arighna Narayan Singh Science Aurangabad,Bihar 6206173338
30 Renu vastva Science Aurangabad,Bihar 8210258355
31 Bipin Kumar Singh English Aurangabad, 9135721123
32 Dinesh Prasad Maths Aurangabad,Bihar 8863994037
33 Santosh kumar Pandey Science Aurangabad,Bihar 9934051570
34 Anupam Kumari Librarion Aurangabad,Bihar 9709910485
35 Sanjay Kumar Maths Aurangabad,Bihar 8969262321
36 Shashikant Mishra sanskrit Aurangabad,Bihar 9835822210
37 Dinesh Pathak Office Inch AURANGABAD,BIHAR 7488897935
38 Kiran singh English Aurangabad,Bihar 6202905870
39 Avinash Kumar S sc Aurangabad,Bihar 7488732317
40 Sravan Kumar Music Aurangabad,Bihar Nil
41 Savan kumar English Aurangabad,Bihar 7992327363
42 Shyam Bihari Maths Aurangabad,Bihar 7549351531
43 Anil Kumar Science Aurangabad,Bihar Nil
44 Dhirendra Kumar Singh Office Ass Aurangabad,Bihar 6200660835
45 Bimla Devi Fourth Grade Aurangabad,Bihar 8757910286
46 Arvind Kumar Fourth Grade Aurangabad,Bihar 9155689280
47 Pushpa Devi Fourth Grade Aurangabad,Bihar 6202573639
48 Raj Balam Fourth Grade Aurangabad,Bihar 9155567330
49 Shushil Kumar Chaubey Fourth Grade Aurangabad,Bihar 7739441211
50 Rubi Devi Fourth Grade Aurangabad,Bihar 9523248228
51 Raghubansh Tiwari Fourth Grade Aurangabad,Bihar 8434969650
52 Manoj Kumar Driver Aurangabad,Bihar 9934905639
53 Manoj Kumar Singh Driver Aurangabad,Bihar 6203573433
54 Santosh Kumar Driver Aurangabad,Bihar 9939866294
55 Mithilesh singh Driver Aurangabad,Bihar 7004959887
56 Dablu Kumar Ass Driver Aurangabad,Bihar 9798197479
57 Chakrapani Sharma sanskrit Krishna Nagar, 9304666925
58 Prakash Kumar Rajak English Jamtara,Jharkhand 8935953356
59 Vivekanand Maurya sanskrit Chiraya kot,UP 8052785149
60 Nilayni Kumari English Dltonganj,Jharkhand 7991168277
61 Satyapal Kumar Pathak sanskrit Phulwaria,Bihar 8707227868
62 Maya Pandeya sanskrit Auranagabad,Bihar 7667462971
63 Chandrashekhar Singh S sc Auranagabad,BIHAR 9199697670
64 Anurag Kumar Mishra sanskrit , 7347856782
65 Nanlal Kumar Pathak Science , 8877135846